Istorijat fondacije

photo-1422479516648-9b1f0b6e8da8

Fondaciju „Jelena Šantić“ osnovala je Grupa 484 2005. godine, uz finansijsku podršku člana svog Upravnog odbora Vojina Dimitrijevića, sa idejom da promoviše umetničke projekte koji u sebi nose duh onih društvenih vrednosti, tolerancije i očuvanja mira, za koje se zalagala osnivačica Grupe 484 Jelena Šantić (1944-2000) – čuvena balerina i mirovna aktivistkinja. Danas, FJŠ je nezavisna, neprofitna fondacija. Novi Strateški plan je urađen za period od 2105 do 2018. Godine.

Od svog osnivanja Fondacija je, pored dodele nagrade, realizovala i sledeće projekte:

2012 – „Ko gradi grad”, projekat promocije javnih prostora kao javnog dobra, uz naglasak na umetničkom oživljavanju otvorenih i zatvorenih prostora u saradnji sa Grupom 484 i Kulturnim centrom Reks

2012 – „Slike na crvenom drveću“ u Berlinu, u saradnji sa klubom za decu ”Roter baum“ odnosno „Crveno drvo“ koji je imao za cilj integraciju dece – migranata u zajednicu

2012 – realizuju se aktivnosti sa decom i mladima iz Doma bez roditeljskog staranja „Vera Radivojević“ u Beloj Crkvi. Deca iz ovog doma otvaraju Dečji oktobarski salon u Beogradu, prethodno gostuju u seoskim osnovnim školama, javno nastupaju u Domu kulture Bela Crkva itd.

Od juna 2013. realizuju se programi za podršku deci bez roditeljskog starenja. U saradnji sa Domom „Zmaj Jova Jovanović” u Beogradu formiran je dečji hor ”AprilZMAJun”, koji sprovodi brojne kreativne radionice, akcije i nastupe.

O aktuelnim projektima koje sprovodimo pogledajte ovde.

Comments are closed.