Autori o projektu “Orhideja”

Mrđan Bajić / Jelica Radovanović / Dejan Anđelković

Zadatak, koga smo se prihvatili još 2010. godine, da osmislimo i izvedemo spomen obeležje Jeleni Šantić je iziskivao novi, donekle neuobičajeni pristup.

Ličnost Jelene Šantić je, posebnošću svoga delovanja, nesebičnog i samopregornog protesta protiv bezumlja rata i požrtvovanog pomaganja pojedinačnim, konkretnim žrtvama, zahtevala i specifično obeležje. Odlučili smo se za koncept koji odustaje od, u našoj sredini, uobičajenih deskriptivnih spomeničkih metoda, koji su fokusirani na izgled i stav ljudi i žena čiji opus beleže i slave.

Ovoga puta, izvan epskog, tražena je plastička metafora, čije će prisustvo objasniti neuporedivi doprinos Jelene Šantić zajednici u kojoj je živela i delovala. Stoga smo se odlučili da pomerimo pažnju sa istrošenih i zloupotrebljenih narativa o velikim ličnostima, naciji i veliko-državnim pitanjima, na pojedinačni slučaj, na životnu egzistenciju koja je prepuštena na milost i nemilost zajednice i njenih predrasuda na vidljivom mestu, u parku, pred očima prolaznika.

Opredelili smo se za biljku roda Orhidaceae Cattleya koja ne uspeva u našim predelima. Fascinacija orhidejama leži u jedinstvenoj, neuporedivoj lepoti njenog cveta i posebnosti njenog staništa. Potrebani su joj specifični uslovi za opstanak kakvi nisu svojstveni svakom podneblju. Uprkos tome ljudi je neguju, održavaju i ovu formu usavršavaju preko dva milenijuma. Zahvaljujući požrtvovanoj ljudskoj nezi možemo je naći širom sveta.

Da bi ova biljka opstala u Parku mira Jelene Šantić bilo je potrebno da obezbedimo složeni, sofisticirani sistem koji održava njeno stanište i koji direktno zavisi od ljudske brige. Na neki način sudbina ove biljke je u „našim“ rukama.

 

Comments are closed.