Beleške o (post)jugoslovenskom ženskom aktivizmu i i feminističkim politikama

Beleške o (post)jugoslovenskom ženskom aktivizmu i i feminističkim politikama

17/09/2019
/ /
in Blog
/
Comments Closed

U vreme jačanja nacionalističkih tenzija, Fondacija „Jelena Šantić“, u saradnji sa Centrom za istraživanje i rodnu politiku iz Prištine, kroz projekat „Heroine mira – priče izvan pregovaračkog stola“ osvrće se na pitanje rata i mira u (post) jugoslovenskom prostoru iz feminističke perspektive da bi se usredsredila na neke važne političke misli i akcije. U vezi sa tim, Fondacija je sprovela istraživanje o post-jugoslovenskom ženskom aktivizmu i feminizmu koje polazi od političkih i ličnih angažmana mirovnih aktivistinja unutar Jugoslavije kao geopolitičkog prostora nelagode. Istraživanje pod nazivom “Beleške o (post) jugoslovenskom ženskom aktivizmu i feminističkoj politici” obuhvata intervjue sa ženskim aktivistkinjama, naučnicama i kulturnim radnicama koje iz različitih perspektiva vremena (pre i posle devedesetih) i prostora (Kosovo i Srbija) otkrivaju sadašnju i zajedničku borbu žena protiv represivne, hegemonističke, patrijarhalno ukorenjene državne strukture oblikovane lokalno specifičnim spojem etno-nacionalizma i neoliberalizma.

Kroz vlastite pozicije, Olga Dimitrijević, Zana Hodža-Krasnići, Lepa Mlađenović, Igballe Rogova, Aleksandra Sekulić, Svetlana Slapšak, Jelena Višnjić i Blerta Zećiri govore o svojim sadašnjim aktivnostima i feminizmu, ali i o istoriji sadašnjosti kroz prošlost ženske akcije, greške i borbe, kao i o njihovoj feminističkoj imaginaciji zajedničke budućnosti izvan patrijarhalnih, neoliberalnih i nacionalističkih osnova države i društva. Uvod je pisala Dubravka Stojanović, autorke celog istraživanja su Vjollca Krasniqi i Jelena Petrović a za dizajn je odgovorna Jana Oršolić.

Studija na engleskom jeziku je dostupna za download na ovom LINKU.

Comments are closed.