Program donacija

Usmeren je ka podršci umetnosti i kulture koja poboljšava položaj ranjivih i marginalizovanih grupa. Takođe, u sklopu ovog programa promovišemo unapređenje interkulturalnog dijaloga i raznolikosti na Balkanu. Istovremeno, ovom aktivnošću smo posvećeni i razvoju publike kroz korišćenje različitih mehanizama novih tehnologija, društvene medije i mreže, veb platforme i slično.

Ciljevi programa:

    • da kroz kulturne prakse i umetničke forme umetnosti oblike podrži bolje razumevanje različitih aspekata marginalizacije i ranjivosti ljudi u Srbiji i razvoj konstruktivnog javnog diskursa u vezi sa potrebama i položajem marginalizovanih i ugroženih grupa u Srbiji
    • da podrži razvoj interkulturalnog nadležnosti građana Srbije, razvijanje kulture poštovanja i solidarnosti sa nacionalnim i drugim manjinama
    • da u Srbiji podrži uvođenje inovativnih kulturnih praksi, koji doprinose izgradnji publike za različite umetničke i kulturne programe

Comments are closed.