Konkurs za nacionalnu nagradu jelena šantic

KATEGORIJA ZA NOMINACIJU:

Organizacija civilnog društva (udruženje, fondacija, zadužbina, mediji i stručno udruženje)Pojedinac/pojedinkaPoseban doprinos razvoju zajednica kroz angažovanu kulturu* Ime nominovane organizacije ili pojedinca/ke:

* Email odgovorne organizacije/pojedinca/ke:

* Adresa i telefon organizacije/pojedinca/ke:

Linkovi ka vebsajtu, društevnim mrežama (Fb, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr, Vimeo...)


DETALJNE INFORMACIJE O NOMINACIJI:

* Naziv inicijative/projekta/autorskog dela/istaživanja/javnog događaja nominovane organizacije ili pojedinca/ke:

* Vremenski okvir i mesto realizacije predložene inicijative/projekta/autorskog dela/istaživanja/javnog događaja:


OBRAZLOŽENJE VAŠE NOMINACIJE:

* Molimo vas da ukratko objasnite zbog čega smatrate da nominovana organizacija/pojedinac/ka treba da dobije Nagradu Jelena Šantić. Navedite i ime predložene inicijative/projekta/autorskog dela/istaživanja/javnog događaja realizovane u poslednje 2 godine (2018-2019).

* Molimo vas da pružite detaljni opis predložene inicijative/projekta/autorskog dela/istaživanja/javnog događaja za koji smatrate da nominovana organizacija/pojedinac/ka treba da dobije nagradu Jelena Šantić. Navedite najvažnije sprovedene aktivnosti, metodologiju rada na samoj inicijativi, načine na koje je organizacije/pojedinac/ka uspela da uključi lokalnu zajednicu, broj uključenih građana i građanki itd.

* Molimo vas, da ukratko navedete najvažnije konkretne i merljive rezultate predložene inicijative/projekta/autorskog dela/istaživanja/javnog događaja. Navedite najviše 3 primera zahvaljujući kojima se desila pozitivna promena u lokalnoj zajednici/društvu.


Forma akcije nominovane organizacije/pojedinca/ke:

ProjekatAutorsko deloFestivalIstraživanjeKampanjaDrugoLinkovi ka dodatnim informacijama o inicijativi nominovane organizacije/pojedinca/ke (medijski izveštaji, vebsajtovi, Fb, Twitter, Vimeo, youtube...)

Ukoliko želite, navedite još važnih inicijativa, akcija i dr. nominovane organizacije/pojedinca/ke u protekle dve godineNagrada Jelena Šantić se realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, CRTA, ORCA i Media&reform centar Niš u okviru projekta "Tvoje mesto u Srbiji" realizuje uz podršku Američke agencije za razvoj (USAID) i Balkanskog fonda za demokratiju.