Irina Ljubić je rođena u Beogradu. Diplomirala je studije istorije umetnosti na Filozofskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Pohađala je magistarske studije Menadžment u
kulturi i kulturna politika na Balkanu na Rekotartu Univerziteta umetnosti u Beogradu i završila je
Master studije na Fakultetu za medije i komunikacije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu 2016.
Radno iskustvo sticala je kroz rad u značajnim organizacijama civilnog društva Grupa 484, Justat,
Autonomni ženski centar, Trag fondacija (nekada Balkanski fond za lokalne inicijative), ali u javnom
sektoru u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, kao
menadzerka programa, zatim i menadzerka za partnerstva i regionalnu saradnju. Od decembra
2015. preuzela je upravljanje Fondacijom Jelena Šantić. Kao izvršna direktorka zaduzena je za
strateski razvoj i za upravljanje radom FJS, komunikaciju sa donatorima i partnerima. Sa svojim
timom razvija programe koji koriste široj zajednici a doprinose demokratizaciji društva.
Govori engleski, francuski i holandski jezik.

Irina@fjs.org.rs 

Vladimir Radojčić

vladimir@fjs.org.rs

Dina Rakin je već deset godina aktivna u civilnom sektoru u Srbiji. Svoj angažman je započela u
Evropskom pokretu u Srbiji. Trenutno je na poziciji projekt menadžerke u Fondaciji Jelena Šantić.
Osim projektnim menadžmentom, bavi se i istraživanjem javnih politika i javnim zastupanjem. Ima
bogato iskustvo u podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama, lokalnim opštinama i
marginalizovanim grupama. Pomagala je uspostavljanje mentorskih programa za žene u Srbiji i u
Jugoistočnoj Evropi. Koncipira i sprovodi obuke za nacionalne i lokalne institucije i predstavnike
civilnog društva u oblasti socijalnog preduzetništva, javnog zastupanja i monitoringa i evaluacije
javnih politika.
Koordinira Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije.
Diplomirana je novinarka i ima master u oblasti međunarodnih odnosa.
Govori engleski jezik i služi se francuskim.

dina@fjs.org.rs

Isidora Petrović je u Fondaciji Jelena Šantić od jeseni 2018. Studirala je sociologiju na Filozofskom
fakultetu u Beogradu, nekoliko godina radila sa decom uključenom u život i rad na ulici u naselju
Mali Leskovac na Karaburmi, a zatim u medijima, kao članica uredništva i
prevodilac za časopis „Le monde diplomatique“
Uređuje i vodi emisiju „Mestimično oblačno“ na Radioaparatu.

isidora@fjs.org.rs