Irina Ljubić je rođena u Beogradu. Diplomirala je studije istorije umetnosti na Filozofskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Pohađala je magistarske studije Menadžment u
kulturi i kulturna politika na Balkanu na Rekotartu Univerziteta umetnosti u Beogradu i završila je
Master studije na Fakultetu za medije i komunikacije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu 2016.
Radno iskustvo sticala je kroz rad u značajnim organizacijama civilnog društva Grupa 484, Justat,
Autonomni ženski centar, Trag fondacija (nekada Balkanski fond za lokalne inicijative), ali u javnom
sektoru u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, kao
menadzerka programa, zatim i menadzerka za partnerstva i regionalnu saradnju. Od decembra
2015. preuzela je upravljanje Fondacijom Jelena Šantić. Kao izvršna direktorka zaduzena je za
strateski razvoj i za upravljanje radom FJS, komunikaciju sa donatorima i partnerima. Sa svojim
timom razvija programe koji koriste široj zajednici a doprinose demokratizaciji društva.
Govori engleski, francuski i holandski jezik.

Irina@fjs.org.rs 

Dina Rakin je već deset godina aktivna u civilnom sektoru u Srbiji. Svoj angažman je započela u
Evropskom pokretu u Srbiji. Trenutno je na poziciji projekt menadžerke u Fondaciji Jelena Šantić.
Osim projektnim menadžmentom, bavi se i istraživanjem javnih politika i javnim zastupanjem. Ima
bogato iskustvo u podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama, lokalnim opštinama i
marginalizovanim grupama. Pomagala je uspostavljanje mentorskih programa za žene u Srbiji i u
Jugoistočnoj Evropi. Koncipira i sprovodi obuke za nacionalne i lokalne institucije i predstavnike
civilnog društva u oblasti socijalnog preduzetništva, javnog zastupanja i monitoringa i evaluacije
javnih politika.
Koordinira Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije.
Diplomirana je novinarka i ima master u oblasti međunarodnih odnosa.
Govori engleski jezik i služi se francuskim.

dina@fjs.org.rs

Isidora Petrović je u Fondaciji Jelena Šantić od jeseni 2018. Studirala je sociologiju na Filozofskom
fakultetu u Beogradu, nekoliko godina radila sa decom uključenom u život i rad na ulici u naselju
Mali Leskovac na Karaburmi, a zatim u medijima, kao članica uredništva i prevoditeljica za časopis „Le monde diplomatique“.
Uređuje i vodi emisiju „Mestimično oblačno“ na Radioaparatu.

isidora@fjs.org.rs 

Bojana Ilić se pridružila timu Fondacije Jelena Santic u martu 2020. godine kao finansijsko-administrativna koordinatorka. Pre toga radila je u Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u timu Finansija, a dodatno iskustvo stekla je u praćenjima izbornih procesa od 2016. do 2018. godine, kao i praksom i radom u privatnom sektoru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored rada u fondaciji volontira na raznim društveno- angažovanim projektima i akcijama.

bojana@fjs.org.rs

Mirjana Aković je diplomirana psihološkinja i trenutno pohađa master kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i edukaciju za psihoterapuetkinju. Svoj angažman u civilnom sektoru započela je u ASTRI na programu SOS telefon i direktna pomoć žrtvama trgovine ljudima. Nekoliko godina je pružala pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima i kroz terenski i kroz porgramski rad. Pored toga, radila je sa studentima kroz kulturne razmene, radila u školi, razvijala kreativne radionice za decu i organizovala i vodila razne edukacije. U Fondaciji Jelena Šantić je na poziciji programske asistentkinje i zadužena je za komunikaciju i rad sa organizacijama koje kroz kulturu i umetnost doprinose svojim lokalnim zajednicama.   

mirjana@fjs.org.rs

Vladimir Radojčić

vladimir@fjs.org.rs