Aktuelni konkursi iz oblasti kulture i umetnosti

Prosleđujemo informacije o konkursima i pozivima za učešće na različitim kursevima iz oblasti kulture i umetnosti namenjene organizacijama i pojedincima. Više informacija o konkursima pronaći ćete  na priloženim sajtovima. Želimo vam puno sreće u kreiranju projekata i procesu apliciranja!

  1. Konkursi Ambasade Kraljevine Holandije za civilno društvo u Srbiji

Ambasada Kraljevine Holandije objavila je dva konkursa za koje mogu aplicirati organizacije civilnog društva iz Srbije. Projektne predloge možete slati tokom cele godine.

Fond za ljudska prava – instrument putem koga ambasada podržava aktivnosti lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava. Podržavaju se projekti koji doprinose primeni ljudskih prava za koju se država obavezala, ili dijalog o ljudskim pravima u zemlji. Prilikom dodele sredstava, posebna pažnja se poklanja ozbiljnosti situacije u oblasti ljudskih prava u odnosu na prioritete ljudskih prava Holandije kao i efektivnosti predloženih aktivnosti.

Više informacija i kontakt za sva pitanja možete naći ovde.

MATRA – Fond za regionalno partnerstvo Holandije – u okviru ovog programa postoji nekoliko instrumenata, dok svaki od njih ima za cilj da unapredi odnos između vlada i građana na različite načine, u ovkiru četiri glavne teme: 1) podrška demokratskom razvoju, 2) organizacije civilnog društva, 3) promocija vladavine prava i 4) pouzdane institucije.

U okviru MATRA programa pruža se direktna podrška projektima lokalnih organizacija civilnog društva kako bi se promovisao konstruktivni dijalog između vlada i civilnog društva kroz male projekte zasnovane na potrebama lokalne zajednice. Glavne oblasti podrške su pravni okvir i pravda, dobra uprava (javna uprava, javni red i policija).

Više informacija i kontakt za pitanja možete naći ovde.

  • Evropa za građane i građanke: novi poziv za podnošenje projekata (rok 2.9.2019.)

Otvoren je novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.

U ovom pozivu možete aplicirati za projekte u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće – mera 2.3. Projekti organizacija civilnog društva.

Poziv se zatvara 2. septembra 2019. godine.

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” sledeći prioriteti su u fokusu za 2019. godinu:

  • Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
  • Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
  • Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa

Više informacija možete naći u novom Programskom vodiču i Radnom programu za 2019. godinu.

  • Konkurs UNESKO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

U okviru 10. poziva za apliciranje Unesko će primati predloge za inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje kulturnog i kreativnog sektora u zemljama u razvoju, kroz:

  • uvođenje i/ili razradu praktičnih politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikim kulturnim izrazima
  • jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva, koji se smatraju neophodnim za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju

Maksimalni iznos sredstava koji se može potraživati po projektu je 100.000 američkih dolara.

Pravo prijave imaju organi javnih vlasti, javne institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i unpaređenju raznolikosti kulturnih izraza (Unesko, 2005), među kojima je i Srbija, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Sve detalje i elektronsku platformu za popunjavanje prijava možete naći na sajtu Uneska.

Konkurs je otvoren do 13. juna 2019. godine.

  • Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture.

Specifičan cilj konkursa je unapređenje kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji, a ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.

Više informacija o načinima prijavljivanja možete naći na sajtu ministarstva.

Rok za prijave je 7. jun.