Strateški plan 2022-2024.

Fondacija Jelena Šantić je nezavisna organizacija civilnog društva, sa razvijenom organizacionom strukturom i mrežom posvećenih saradnika na programima koje kontinuiran unapređuje i razvija.
Ponosni smo što kroz naš program donacija i preko nagrade Jelena Šantić osnažujemo udružene građane i građanke da kreativnim intervencijama transformišu zajednice širom Srbije. Do sada smo mapirali preko 450 inicijativa, podržali 115 projekata iz više od 50 lokalnih zajednica u vrednosti od preko 220.000 $.

Jelena Šantić je bila neustrašiva i smela i njeni odlučni stavovi, energija i principi su osnovne vrednosti koje negujemo i koristimo u svim segmentima našeg rada, u našem javnom pozicioniranju i kroz kontinuiran rad na unapređenju zajednica u kojima radimo i živimo.

Pogledajte naš Strateški plan 2022-2024.