Irina Ljubić je rođena u Beogradu. Diplomirala je studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Pohađala je magistarske studije Menadžment u kulturi i kulturna politika na Balkanu na Rekotartu Univerziteta umetnosti u Beogradu i završila je Master studije na Fakultetu za medije i komunikacije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu 2016.
Radno iskustvo sticala je kroz rad u značajnim organizacijama civilnog društva Grupa 484, Yustat,
Autonomni ženski centar, Trag fondacija (nekada Balkanski fond za lokalne inicijative), ali u javnom sektoru u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, kao menadzerka programa, zatim i menadžerka za partnerstva i regionalnu saradnju. Od decembra 2015. preuzela je upravljanje Fondacijom Jelena Šantić. Kao izvršna direktorka zaduzena je za strateški razvoj i za upravljanje radom FJŠ, komunikaciju sa donatorima i partnerima. Sa svojim timom razvija programe koji koriste široj zajednici a doprinose demokratizaciji društva.
Govori engleski, francuski i holandski jezik.

Irina@fjs.org.rs 

Milena Velojić je iz Niša, zaposlena na poziciji projekt menadžerke i zadužena za rukovođenje projektima u okviru programa Pokretači zajednice.
Prethodno iskustvo stekla je u Nacionalnoj koaliciji za decentralizaciju, gde je rukovodila organizacijom i upravljala projektima i programima koji se odnose na veće učešće građana u donošenju odluka, zagovaračke i medijske kampanje usmerene na unapređenje izbornog sistema, kao i razvoj organizacija civilnog društva i neformalnih udruženja u preko 50 gradova i opština u Srbiji. Tokom sedmogodišnjeg rukovođenja, kada je bila zadužena za strateški razvoj i prikupljanje sredstava, organizacija je realizovala i podržala projekte na teritoriji cele Srbije, u ukupnoj vrednosti od oko milion evra.
Milena je diplomirala na Departmanu za anglistiku Filozofskog fakulteta u Nišu.

milena@fjs.org.rs

MIlica Ponjavić, finansijska menadzerka, posvećen profesionalac sa snažnim iskustvom u finansijskom menadžmentu, projektima finansiranja i računovodstvu.. Poseduje preko 20 godina godina iskustva u neprofitnom sektoru u radu sa nizom organizacija poput Atine, Grupe 484, Secons i mnogim drugim. demonstrirajući stručnost  u radu, izveštavanju o finansijskim projektima i nadzoru. Dokazana sposobnost u koordinaciji projekata i obezbeđivanju pridržavanja smernica projektnih partnera. Vešt trener sa iskustvom u pružanju psihosocijalne podrške, volontiranju i aktivizmu mladih. Postignuti uspesi u vođenju radionica, edukaciji mladih i kreiranju sadržaja. Posvećen očuvanju kulturnog nasleđa i promociji međukulturnog razumevanja. Milica je u Fondaciji od 2018, proaktivan član tima sa odličnim komunikacionim i organizacionim veštinama.

milica@fjs.org.rs

Mirjana Aković je diplomirana psihološkinja i trenutno pohađa master kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i edukaciju za psihoterapuetkinju. Svoj angažman u civilnom sektoru započela je u ASTRI na programu SOS telefon i direktna pomoć žrtvama trgovine ljudima. Nekoliko godina je pružala pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima i kroz terenski i kroz porgramski rad. Pored toga, radila je sa studentima kroz kulturne razmene, radila u školi, razvijala kreativne radionice za decu i organizovala i vodila razne edukacije. U Fondaciji Jelena Šantić je na poziciji programske asistentkinje i zadužena je za komunikaciju i rad sa organizacijama koje kroz kulturu i umetnost doprinose svojim lokalnim zajednicama.   

mirjana@fjs.org.rs

Dejana Dexi Stošić je rođena u Vranju i trenutno završava studije etnologije i antropologije. Već 10 godina se bavi aktivizmom a teme koje je najviše zanimaju su rodno zasnovano nasilje, rodna ravnopravnost i osnaživanje mladih. Pre angažmana u Fondaciji Jelena Šantic bila je koordinatorka za program demokratije u Inicijativi Mladih za Ljudska Prava a pre toga je ucestvovala u kreiranju i koordinisala to-out-to-vote kampanju Ide Glas. Osmislila je hešteg #NisamPrijavila koje su žrtve seksualnog nasilja koristile da ispričaju svoja iskustva koja nisu prijavile. Kao tinejdžerka, učestvovala je u osnivanju SOS Kutka za devojke Vranje koji je dobio With and For Girls nagradu za najbolji program na svetu za devojčice. Dobitnica je BeFem nagrade i priznanja Kuće ljudskih prava i demokratije. Učestvovala je u pisanju nekoliko priručnika za vršnjačke edukatore, drži radionice i treninge za mlade osobe a za svoj rad Amnesty International I UN High Commission for Human Rights su je prepoznali kao jednu od najinspirativnijih edukatorki o ljudskim pravima. U Fondaciji je na poziciji programske asistentkinje i bavi se decentralizacijom i osnaživanjem kapaciteta za delovanje u lokalnim samoupravama. Veruje u ljubav i ljude!

dejana@fjs.org.rs

Upravni odbor:

Iva Čukić (Institut za urbane politike, Beograd), predsednica UO

Dubravka Stojanović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu), članica UO

Tanja Azanjac (konsultantkinja), članica UO

 

Godišnji izveštaj rada za 2022. godinu: Godisnji izvestaj FJS 2022