Irina Ljubić je rođena u Beogradu. Diplomirala je studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Pohađala je magistarske studije Menadžment u kulturi i kulturna politika na Balkanu na Rekotartu Univerziteta umetnosti u Beogradu i završila je Master studije na Fakultetu za medije i komunikacije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu 2016.
Radno iskustvo sticala je kroz rad u značajnim organizacijama civilnog društva Grupa 484, Yustat,
Autonomni ženski centar, Trag fondacija (nekada Balkanski fond za lokalne inicijative), ali u javnom sektoru u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, kao menadzerka programa, zatim i menadžerka za partnerstva i regionalnu saradnju. Od decembra 2015. preuzela je upravljanje Fondacijom Jelena Šantić. Kao izvršna direktorka zaduzena je za strateški razvoj i za upravljanje radom FJŠ, komunikaciju sa donatorima i partnerima. Sa svojim timom razvija programe koji koriste široj zajednici a doprinose demokratizaciji društva.
Govori engleski, francuski i holandski jezik.

Irina@fjs.org.rs 

Milena Velojić je iz Niša, zaposlena na poziciji projekt menadžerke i zadužena za rukovođenje projektima u okviru programa Pokretači zajednice.
Prethodno iskustvo stekla je u Nacionalnoj koaliciji za decentralizaciju, gde je rukovodila organizacijom i upravljala projektima i programima koji se odnose na veće učešće građana u donošenju odluka, zagovaračke i medijske kampanje usmerene na unapređenje izbornog sistema, kao i razvoj organizacija civilnog društva i neformalnih udruženja u preko 50 gradova i opština u Srbiji. Tokom sedmogodišnjeg rukovođenja, kada je bila zadužena za strateški razvoj i prikupljanje sredstava, organizacija je realizovala i podržala projekte na teritoriji cele Srbije, u ukupnoj vrednosti od oko milion evra.
Milena je diplomirala na Departmanu za anglistiku Filozofskog fakulteta u Nišu.

milena@fjs.org.rs

Mirjana Aković je diplomirana psihološkinja i trenutno pohađa master kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i edukaciju za psihoterapuetkinju. Svoj angažman u civilnom sektoru započela je u ASTRI na programu SOS telefon i direktna pomoć žrtvama trgovine ljudima. Nekoliko godina je pružala pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima i kroz terenski i kroz porgramski rad. Pored toga, radila je sa studentima kroz kulturne razmene, radila u školi, razvijala kreativne radionice za decu i organizovala i vodila razne edukacije. U Fondaciji Jelena Šantić je na poziciji programske asistentkinje i zadužena je za komunikaciju i rad sa organizacijama koje kroz kulturu i umetnost doprinose svojim lokalnim zajednicama.   

mirjana@fjs.org.rs