POKRETAČI ZAJEDNICE -

Razvoj i unapređenje zajednica kroz podršku i delovanje autentičnih lokalnih inicijativa udruženih građana  

Podržavamo i osnažujemo udružene građane/ke i pojedince/ke koji/e koriste angažovanu kulturu kao mehanizam za unapređenje i razvoj svojih zajednica. Oblasti i teme delovanja udruženih građana i građanki nisu tematski ograničene, već su fokusirane na konkretne potrebe građana i građanki koji/e aktivno rade na razvoju i unapređenju svojih zajednica. Kroz ovu stratešku oblast prepoznajemo autentične lokalne inicijative udruženih građana i građanki i osnažujemo ih kroz edukaciju i povezivanje sa drugim ključnim akterima, kao i kroz pružanje finansijske i mentorske podrške za realizaciju aktivnosti u zajednicama.

 

Podsticanje građanskog aktivizma realizujemo i kroz nagrađivanje pojedinaca i pojedinki i udruženih građana i građanki kroz dodelu nagrade Jelena Šantić svake dve godine.