Art Aparat i Svi UGLAS!

Udruženje Art Aparat koristi muziku kao alat za podsticanje pozitivne promene u društvu. Nastali smo sa idejom da muzika može da nam pruži mnogo više od pevanja ili sviranja – ona ima moć da povezuje ljude, daje glas onima koji u društvu nemaju prilike da se često čuju, kroz nju možemo da negujemo empatiju, solidarnost i toleranciju, da upoznajemo različite kulture i to su aspekti na koje smo u radu želeli da se fokusiramo.

Inspiraciju za pokretanje udruženja donelo je iskustvo volontiranja u beogradskom Svratištu  i druženja sa romskom decom uključenom u život i rad na ulici. Ovo iskustvo je bilo je za nas jako važno-shvatili smo da muzika deci koja neredovno pohađaju školu i ne kreću se mnogo van svoje zajednice, može da bude prostor u kojem mogu da se ostvare, da razvijaju drugarstva, stiču radne navike,vežbaju čitanje i uče druge važne životne veštine. Iz želje da se dalje upoznajemo sa svim potencijalima za ovakav rad, formirali smo hor Raspevano Svratište, u kojem romska deca pevaju već pet godina, a pod platformom Svi UGLAS!, od 2019. godine zajedno sa njima pevaju i svi drugi ljudi koji žele da uče o romskoj kulturi i zajednici.

Ono što smo prepoznali kao veliki problem u društvu je to što pripadnici osetljivih društvenih grupa nemaju priliku da se susreću i upoznaju, što često dovodi do straha i diskriminacije. Ovo se ne odnosi samo na romsku decu-mi često nemamo priliku da blisko radimo sa pripadnicima drugih kultura i nacionalnosti, pripadnicima osetljivih društvenih grupa ili drugih generacija. Zbog toga smo 2019. godine došli na ideju da u naš hor, pored romske dece, pozovemo i sve one ljude koji vole da pevaju i žele da uče o romskoj kulturi i zajednici. Svi UGLAS! postao je naš slogan ali i platforma kojom želimo da pokažemo da, dok stojimo jedni pored drugih i zajedno pevamo pesmu, mi jedni druge možemo da podržavamo i razumemo, čak i onda kada ne govorimo istim jezikom i odrastali smo u drugačijim okolnostima. Kroz direktan zajednički rad sa romskom decom, ljudi svih generacija dobili su priliku da uče romski jezik, da se druže i upoznaju sa romskom decom uključenom u život i rad na ulici i romskom kulturom, da zajedno nastupaju u Narodnom pozorištu u Beogradu i profesionalno snimaju pesme. Deca su na ovaj način dobila su dobre uzore u vidu starijih učesnika i priliku da njihova kultura i romsko poreklo bude tretirano sa uvažavanjem i kao vrednost koju svi želimo da upoznamo, što veoma pozitivno utiče na njihovo samopouzdanje.

Ovakav način rada dao je fantastične rezultate u zajednici i novi učesnici koji su nam se priključili o ovom iskustvu govore kao o nečemu što ih je veoma obogatilo i naučilo novim stvarima. Svi u našem horu se podjednako raduju koncertima, spotovima i radionicama, bili odrasli ili deca, a kroz uključivanje novih ljudi van romske zajednice uspeli smo i da proširimo publiku i doživimo prepune koncerte na kojima publika peva zajedno sa nama. Romske pesme koje smo počeli zajedno da pevamo, samo su otškrinule vrata ove zaista zanimljive i nedovoljno vrednovane kulture, o kojoj učimo zajedno sa Romima.

Prošle godine naš hor je  poznatu dečiju pesmu „U svetu postoji jedno carstvo“ prepevao na romski jezik i kroz zajedničko pevanje na srpskom i romskom jeziku ljude upoznamo sa prvim romskim rečima. Upoznavanje sa romskom kulturom nastavićemo kroz pevanje rosmkih pesama, ali i kroz edukativni program koji će svi učesnici moći da prođu-kroz radionice i predavanja želimo da dalje učimo o romskoj kulturi, jeziku, kao i problemima sa kojima se suočavaju Romi i Romkinje.

Metodologiju rada Svi UGLAS! u kojem pripadnici različitih društvenih grupa imaju priliku da se kroz muziku upoznaju i druže, preneli smo i na rad sa drugim osetljivim grupama. Na ovaj način nastali su i Omladinski hor Svi UGLAS! koji okuplja mlade u riziku i mlade iz šre zajednice, a na isti način radili smo i sa seniorima, kao i mladima iz migrantske populacije. Muzika je u svakom od projekata pokazala ogromnu moć da spaja ljude i neguje ljubav, empatiju i toleranciju, koje smatramo najvećim vrednostima u našem radu.

Maja Ćurčić, Art Aparat