Čuvajmo jedni druge: Solidarnost u vreme Covid-19

Jedan od naših glavnih principa kojim se vodimo u Fondaciji Jelena Šantić je da budemo partneri inicijativama sa kojima sarađujemo i da zajedno gradimo  solidarne i tolerantne zajednice u Srbiji i u regionu. Naši partneri, svakodnevno i  neumorno rade  da bi pokazali sta su solidarnost, tolerancija i prava zajednica, razvijaju inicijative koje su podrška demokratiji.

Hvala vam na svemu što radite, što ukazujete svaki dan na sve izazove sa kojima se ljudi suočavaju, svojim timskim naporima činite da imamo solidarno društvo. U ovim situacijama je to pokazatelj da ipak imamo moć da pokažemo da je to ispavan put kojim idete. Međutim, trenutak je i da budete odgovorni prema sebi, kao i prema zajednici. Ostanite na sigurnom!

Krize otkrivaju najbolje i najgore u ljudskom duhu. NIkada nismo pristajali na etiketiranje drugog, pa ni sad – ni na osuđivanja, ukazivanja prstom, rasizam i ksenofobiju. Ništa od toga nam neće pomoći, samo će nam dodatno naštetiti. Donosimo odluke, pojedinačno i zajedno, koje su ukorenjene u toleranciji i solidarnosti. Tako da, i u ovim teškim vremenima ostajemo pri našim osnovnim vrednostima, kao podrška građanima, partnerskim organizacijama i podržanim inicijativama.

Čuvajmo jedni druge.

Danas kada je socijalna distanca postala norma i uprkos tome što se možda osećamo malim komunikacija i podrška postaju jos važniji.

FJŠ