Da li biste seli na “Čarobnu stolicu”?

Udruženje Divinus Manus iz Požege za cilj ima unapređenje i razvoj stvaralaštva u oblasti umetnosti. Primarno je orijentisano na decu i mlade sa invaliditetom, kao i na druge marginalizovane kategorije društva. Na naš konkurs su se prijavili projektom “Čarobna stolica”, kojim uvode decu u svet primenjene umetnosti. Industrijski proizvedene stolice, oslikavanjem će pretvoriti u lične, unikatne kreacije. Aukcijska, prodajna izložba u Gradskoj galeriji u Požegi, osim emotivne, pružiće im i materijalnu satisfakciju. Nagradiće se njihov talenat i trud jer je prihod sa aukcije u potpunosti njima namenjen. Na aukciji se planira učešće predstavnika lokalne samouprave, institucija i privrednika, u cilju podizanja društvene svesti o dragocenim sposobnostima dece i mladih sa margine. Ovakvo, ravnopravno uključivanje u društvo deci će uvećati svest o sopstvenoj vrednosti.

Ideja je da se ovim projektom podstakne veću samostalnost te dece, unapredi kvalitet njihovih života kroz kulturne i umetničke sadržaje. Svojom kreativnošću stvoriće dela koja afirmišu, demistifikuju, uzdižu i stvaraju optimističnu sliku o osobama sa invliditetom, koja nas uče da razumemo, prihavatamo različitosti i stvaramo mogućnost da svi imaju i ostvaruju jednaka prava. Cilj ovog projekta jeste upravo osnaživanje osoba sa invaliditetom da pokažu svoje potencijale bez predrasuda da oni za to nisu sposobni.

Uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Fondacija “Jelena Šantić” je obezbedila 277.000 dinara za realizaciju “Čarobne stolice”.