FJŠ ove godine na BeFem festivalu!

Ove godine, u okviru prvog dana jubilarnog BeFem fetsivala, organizujemo razgovor ŽENSKI GLAS NA BALKANU: ŠTA PODSTIČE NAŠ AKTIVIZAM. U Kulturnom centru GRAD, u 16.30h, na spratu, otvaramo dijalog o važnosti ženskog aktivizma za razvoj boljih odnosa u regonu.

Iako su ženske inicijative, kolektivi i saradnički projekti izuzetno zastupljeni kada se govori o zvaničnim procesima pomirenja, uključivanje ekspertkinja organizacija civilnog društva u taj isti proces uvek bude izostavljeno.

Kako da to promenimo? Razgovaraćemo o izazovima i perspektivama ženskog aktivizma koji bi razmatrao politike, prakse, modele, tradicionalne obrasce koje je neophodno demistifikovati, dekonstruisati ili više staviti u funkciju snažnijeg aktivizma žena.

Moderatorka: Marija Šehić
Govore: Vjolca Krasnići, Jadranka Miličević, Dina Rakin