Konkurs za nacionalnu nagradu jelena šantić

  KATEGORIJA ZA NOMINACIJU:

  Organizacija civilnog društva (udruženje, fondacija, zadužbina, mediji i stručno udruženje)Pojedinac/pojedinkaPoseban doprinos razvoju zajednica kroz angažovanu kulturu  * Ime nominovane organizacije ili pojedinca/ke:

  * Email odgovorne organizacije/pojedinca/ke:

  * Adresa i telefon organizacije/pojedinca/ke:

  Linkovi ka vebsajtu, društevnim mrežama (Fb, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr, Vimeo...)


  DETALJNE INFORMACIJE O NOMINACIJI:

  * Naziv inicijative/projekta/autorskog dela/istaživanja/javnog događaja nominovane organizacije ili pojedinca/ke:

  * Vremenski okvir i mesto realizacije predložene inicijative/projekta/autorskog dela/istaživanja/javnog događaja:


  OBRAZLOŽENJE VAŠE NOMINACIJE:

  * Molimo vas da ukratko objasnite zbog čega smatrate da nominovana organizacija/pojedinac/ka treba da dobije Nagradu Jelena Šantić. Navedite i ime predložene inicijative/projekta/autorskog dela/istaživanja/javnog događaja realizovane u poslednje 2 godine (2020/2021).

  * Molimo vas da pružite detaljni opis predložene inicijative/projekta/autorskog dela/istaživanja/javnog događaja za koji smatrate da nominovana organizacija/pojedinac/ka treba da dobije nagradu Jelena Šantić. Navedite najvažnije sprovedene aktivnosti, metodologiju rada na samoj inicijativi, načine na koje je organizacije/pojedinac/ka uspela da uključi lokalnu zajednicu, broj uključenih građana i građanki itd.

  * Molimo vas, da ukratko navedete najvažnije konkretne i merljive rezultate predložene inicijative/projekta/autorskog dela/istaživanja/javnog događaja. Navedite najviše 3 primera zahvaljujući kojima se desila pozitivna promena u lokalnoj zajednici/društvu.


  Forma akcije nominovane organizacije/pojedinca/ke:

  ProjekatAutorsko deloFestivalIstraživanjeKampanjaDrugo  Linkovi ka dodatnim informacijama o inicijativi nominovane organizacije/pojedinca/ke (medijski izveštaji, vebsajtovi, Fb, Twitter, Vimeo, youtube...)

  Ukoliko želite, navedite još važnih inicijativa, akcija i dr. nominovane organizacije/pojedinca/ke u protekle dve godine  Nagrada Jelena Šantić se realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, CRTA, ORCA i Media&reform centar Niš u okviru projekta Tvoje mesto u Srbiji i Hrabri iskoraci u novoj normalnosti, koji se realizuju uz podršku Američke agencije za razvoj (USAID) i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD).