NAGRADA JELENA ŠANTIĆ - biće otvorena 2022. godine

Nagrada Jelena Šantić je namenjena onima koji/e su u proteklom dvogodišnjem periodu (2018-2019) svojim kulturnim praksama značajno doprineli/le borbi za ljudska prava i afirmaciji pojedinaca, pojedinki i malih grupa u društvenim promenama u Srbiji. Dodeljuje se za autorsko delo, inicijativu, projekat ili javni događaj.

Kriterijumi po kojima će se odlučivati:

  • koliki i kakav uticaj projekat/autorsko delo/inicijativa/javni događaj ima na lokalnu zajednicu, zemlju i/ili međunarodno okruženje;
  • da li i na koji način je projekat/autorsko delo/inicijativa/javni događaj umetnički relevantan, inovativan i tematski aktuelan;
  • realizacija projekta/autorskog dela/inicijative/javnog događaja je bila u periodu 2018-2019.

Žiri će odabrati po jednog/u nagrađenog/u iz tri kategorije:

  • Inicijativa civilnog društva (neformalna grupa, udruženje, fondacija, zadužbina, medij ili stručno udruženje)
  • pojedinci/ke (autori/ke, aktivisti/kinje, istaživači/ce)
  • poseban doprinos razvoju zajednica kroz angažovanu kulturu (javne institucije, civilno društvo, mediji, pojedinci i pojedinke).

Vašu prijavu/nominaciju možete popuniti samo putem online prijave na našem sajtu, a ukoliko je potrebno prateću dokumentaciju o potencijalnim laureatima možete dostaviti do 14. februara 2020. na adresu: office@fjs.org.rs sa naznakom za Nagradu Jelena Šantić. Moguće je prijaviti svoj projekat/autorsko delo/inicijativa/javni događaj ili nominovati tuđi.

Nagradu čine triptih fotografija Jelena Šantić, rad Goranke Matić, vajarski rad Krila Igora Grubića, kao i podsticajna novčana nagrada za svaku kategoriju.

Od 2006. godine nagrada se dodeljuje inicijativama koje doprinose borbi za slobodu govora, građanske slobode i ljudska prava kroz angažovanu kulturu. Ovom nagradom se nastavlja podrška aktivističkoj praksi, koju je Jelena Šantić hrabro i prkosno realizovala tokom ’90-tih godina.

Rok za prijavu/nominaciju je 14. februar 2020. godine.

Nagrada Jelena Šantić se realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, CRTA, ORCA i Media&reform centar Niš u okviru projekta Tvoje mesto u Srbiji, uz podršku Američke agencije za razvoj (USAID) i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD).

APLICIRAJ