NEPREKIDNO TRAGANJE ZA SMISLOM

Danas su se na ulicama Beograda mogli videti transaprenti  ‘Nikome se ne ponovilo’, i tu želju svi delimo.

Današnje generacije malo znaju o tome šta se zaista desilo u ratu i koja je uloga žena bila u tom periodu, tako da  je Fondacija Jelena Šantić (FJŠ) pokrenula projekat „Aktivističko nasleđe – Ženske priče iza sukoba i krize Zapadnog Balkana“, sa ciljem da razotkrije uloge aktivistkinja u istoriji procesa izgradnje mira u postjugoslovenskom prostoru, kao i da njihove priče predstavi najširoj publici. S tim u vezi, urađeno je istraživanje Neprekidno traganje za smislom: Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini i Srbiji, koje su sprovele Adrijana Zaharijević i Zlatoborka Momčinović Popov.

Studija je nastala na osnovu rezultata promišljanja dometa ženskog mirovnog aktivizma u Bosni i Hercegovini i Srbiji i intervjua vođenih tokom 2021. godine sa aktivistkinjama različitih generacija. Cilj je bio da pokušamo da objasnimo kontekst u kojem živimo i delamo i da uporedimo promišljanja onih koje od mira traže da bude daleko više od odsustva rata. Utoliko je ovaj tekst hor glasova žena koje su njime udružene, objašnjavaju ono čega nema, a moglo je i trebalo da se dogodi, rekle su istraživačice u samoj studiji.

Kako je, jednom, rekla Jelena Šantić (1944–2000): „Pravo osvešćenje dolazi kada si svestan šta si uradio, a ne šta su tebi uradili. Bez uviđanja u sopstvene greške ne može biti pravog otrežnjenja.“

… Zato odgovarajući na pitanje Žarane Papić da li će budućnosti uopšte biti, možemo posle knjige Adriane Zaharijević i Zlatiborke Popov Momčinović da kažemo – biće je dok god svakodnevno prelazimo granice, podsetila nas je Dubravka Stojanović.

Studiju na srpskom možete preuzeti ovde.

Studiju na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Ukoliko želite primerak knjige za vašu biblioteku, molimo vas da nam pišete na irina@fjs.org.rs