POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU BLOG TEKSTOVA ZA SAJT

POZADINA ZADATKA

ORCA, u partnerstvu sa Fondacijom Jelena Šantić, razvija sajt na temu povezanosti kulture i prirode. Cilj sajta je da informiše posetioce o načinima na koje se čovek, kroz kulturu, povezuje sa prirodom. Sajt ukazuje na neophodnost prirode za kvalitet života i stvaralaštva. Pokazuje da priroda inspiriše i oblikuje našu kulturu, odnosno da se inspiracija za stvaranje nalazi u prirodi, a da se priroda može zaštititi kroz angažman u kulturi.

Sajt podrazumeva riznicu tekstova naučno-popularnog tipa u kome autor/ka obrađuje teme u vezi sa odnosima prirode i kulture. Tekstovima se objašnjavaju pojave, termini, trendovi, prakse i zanimljivosti i prenose iskustva iz Srbije, evropskih zemalja i sveta.

OPIS ZADATKA

Napisati SEO optimizovan blog tekst na prethodno utvrđenu i odobrenu temu iz oblasti odnosa između kulture i prirode. Tema treba da je zanimljiva, životna i korisna za čitaoca (pruža zanimljivu informaciju, koristan savet ili budi emociju). Sadržinski, tekst treba da ima uvodni deo koji će zainteresovati čitaoca nekim zanimljivim detaljem iz oblasti o kojoj se piše, razradu sa obrazloženjem teme i inspirativan zaključak koji je u skladu sa filozofijom sajta, odnosno upućuje čitaoca na razmišljanje o povezanosti kulture i prirode.

Tekst treba da je pisan jezikom jednostavnim za razumevanje čitaocima koji nemaju specijalistička znanja iz oblasti kojom se tekst bavi. Ne treba koristiti stručni i/ili projektni jezik, a ukoliko se koriste stručni izrazi, oni treba da budu objašnjeni.

Svi isporučeni blog tekstovi treba da budu na srpskom jeziku.

Dužina teksta: 1000 do 1500 reči.

Period angažmana: avgust-oktobar. Potrebno je da tekstovi budu odobreni od strane naručioca, najkasnije do 15.10.2022. godine.

POTREBNO ISKUSTVO I VEŠTINE

  • Prethodno iskustvo u pisanju sadržaja i SEO optimizaciji;
  • Dobre veštine pisanja;
  • Odlično poznavanje srpskog jezika;
  • Dobre veštine izveštavanja i istraživanja;

Naručilac zadržava pravo da sklopi ugovor sa više autora/ki za ovaj poziv.

NAČIN PRIJAVE

Prijave treba da sadrže:

  • CV
  • Dokaze za prethodni sličan angažman (2 primera napisanih SEO optimizovanih blog-tekstova)
  • Finansijsku ponudu, odnosno cenu jednog SEO optimizovanog blog teksta (cena treba da je bruto iznos koji uključuje poreze i doprinose ili druge zavisne troškove (u RSD)).

Prijave poslati na office@fjs.org.rs (subject maila: “Izrada blog tekstova_vaše ime i prezime”).

Biće kontaktirani samo izabrani autori/ke.

Poziv je otvoren do 15.08.2022. godine.

 

Ovaj poziv za dostavljanje ponuda je raspisan u okviru projekta “Budi prijatelj prirodi: Javno zastupanje javnih politika zasnovanih na prirodi i dokazima – za ljude i prirodu Srbije”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi ORCA, u partnerstvu sa Fondacijom Jelena Šantić.

Za sadržinu poziva, isključivo su odgovorni  ORCA i FJŠ i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije.