Poziv za učešće u programu edukacije

Fondacija Jelena Šantić, u saradnji sa Grupom 484 uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, raspisuje poziv za učešće u programu edukacije namenjen organizacijama civilnog društva sa teritorije Republike Srbije.

NAŠI IDEALNI KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE KRITERIJUME:

•       Bave se rešavanjem konkretnih problema ili kontinuirano ukazuju kroz svoje kulturne prakse na probleme  u zajednici;
•       Usmereni su na zadovoljavanje konkretnih potreba većeg broja građana i građanki;
•       Znaju da animiraju i planiraju da u projekat aktivno uključe veći broj članova lokalne zajednice kroz angažovanu kulturu kao mehanizma za razvoj zajednice;
•       Veruju u potencijal umrežavanja, razvoja partnerstava i saradnje sa drugim akterima u zajednici;
•       Imaju minimum 2 godine iskustva i bar jedan projekat o interkulturalnosti implementiran.
•       Posebno podstičemo udruženja iz opština Bujanovac, Vranje, Sjenica, Loznica (Banja Koviljača), Beograd, Subotica i Novi Sada da se prijave.

Vrednosti u koje verujemo i za koje se zalažemo u svom radu su: solidarnost, transparentnost, poštovanje različitosti, negovanje dijaloga, participativnost, demokratsko upravljanje, kompetentnost  i odgovornost.

NUDIMO

Program edukacije usmeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti:

–       promocije interkulturalnih aktivnosti i jačanju interkulturalnih kompetencija u zajednici;
–       zastupanja i uticaja na lokalne razvojne politike u oblasti kulturne raznolikosti;
–       inoviranja pristupa u rešavanju i ukazivanju na probleme u lokalnoj zajednici;
–       učešća građana i građanki, posebno mladih u rešavanju problema u zajednici.

Obuka će biti organizovana u dva ciklusa, jedan u periodu septembar/oktobar i drugi u novembru/decembru 2020. Na svakom od ciklusa obuke učestovaće do 12 učesnika.

Svaki ciklus će obuhvatiti tri teme, tako da svaka tema bude obrađena u okviru trodnevne edukacije.

Prvi trodnevni seminar (30.9.-2.10.2020.) će obuhvatati:

• Interkulturalizam – koncepti, politike, prakse
• Nasleđe – koncepti, politike, prakse
• Kulturna animacija u turizmu

Drugi trodnevni seminar (oktobar) će obuhvatati:

• Prezentacije vežbi, dorade i diskusija
• Zagovaranje za lokalne politike
• Mentorisanje i podrška mladima

Nakon završene obuke, učesnici će krenuti u primenu stečenog znanja kroz rad sa mladima u 6 zajednica (Bujanovac, Vranje, Sjenica, Loznica (uključujući Banju Koviljaču), Beograd i Subotica).

Potrebna dokumentacija za prijavu:

• Pismo o zainteresovanosti, odnosno motivacija, ne duža od dve strane.
• Izjava o iskustvu organizacije, sa referencom u oblasti interkulturalnosti, ne duža od dve strane. Obavezno odgovoriti na pitanja u vezi sa dosadašnjim iskustvom u radu sa zajednicom, načinom na koji uključujete različite ciljne grupe u planiranje i implementaciju svojih aktivnosti, načinom na koji rešavate probleme u zajednici i problemima u radu, posebno onim koje želite adresirati kroz program edukacije.

Rok za prijavu na konkurs je ponedeljak 14.9.2020. godine.

Pitanja o programu kao i prijave sa pratećom dokumentacijom poslati na office@fjs.org.rs.

Tim Fondacije Jelena Šantić