Prijavite ideju: otvoren konkurs “Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama”

Fondacija „Jelena Šantić“, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD) i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU)  raspisuje konkurs za drugi ciklus podrške u sklopu programa «Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama» za organizacije civilnog društva.

Mi verujemo da je kultura neodvojiv deo zdravog, demokratskog i uspešnog društva. Zalažemo se da kultura i umetnost budu mogućnost za svakog pojedinca i pojedinku i zato smo se ovim pozivom fokusirali na projekte koji na kreativne i inovativne načine:

  • otvaraju mogućnosti, doprinose integraciji osetljivih grupa i grade inkluzivno društvo jednakih šansi
  • ojačajvaju građansku participaciju, omogućavajući ljudima da aktivno učestvuju u životu svojih zajednica
  • promovišu kulturu kao integrativni deo društvenog razvoja
  • podstiču šire društvene promene u lokalnim zajednicama kroz inkluzivnu ulogu kulturnih i umetničkih praksi

Predstavite nam vašu najbolju ideju, koja pokazuje da snaga i hrabrost za promene nastaje iz saradnje posvećenih pojedinaca.

Više o detaljima konkursa, offline formular i on-line prijavu potražite >>OVDE.