Solidarnost u duhu evropskih vrednosti

Evropski Filantropisti izdali saopštenje o pandemiji izazvanoj virusom COVID-19:

Mi, potpisnici, shvatamo da pojava virusa COVID-19 ostavlja nesagledive posledice, kako na organizacije civilnog društva, tako i na nevladine organizacije koje deluju u Evropi, ali i širom sveta. Ovim putem želimo da vas uverimo da smo sa vama u ovom teškom i izazovnom vremenu, i da ćemo pokazati duh evropske solidarnosti u ovoj teškoj svetskoj krizi.

Mi smo odlučni da, tokom narednih sedmica i meseci, pokažemo solidarnost i podršku organizacijama koje rade na zbrinjavanju najugroženijih u vašim sredinama. Shvatamo da organizacije neće uvek biti na raspolaganju onima koji ih trebaju, bilo zato što korisnici očekuju neku drugu vrstu pomoći, ili zato što sistem rada organizacije treba da se prilogodi novim uslovima.

Ako su u vašem okruženju virusom COVID-19 pogođene uslužne delatnosti ili organizacije, i dobijete pomoć* od nas, mi se obavezujemo da ćemo:

Prilagoditi aktivnosti – svesni smo da će biti poteškoća i izazova da odogovorite na sve čime vas obavezujemo radi postizanja maksimalnih rezultata, ako imate ovakvih problema, i ako želite da nastavite sa primanjem naše pomoći u dogovorenoj formi, molimo vas da nam se obratite.

Dogovor o rokovima – ne želimo da vas dodatno opterećujemo, ali ako imate problema da ispoštujete dogovorene datume o izveštajima, molimo vas da nas kontaktirate kako bi se dogovorili o novim terminima i time vam omogućili da nam dostavite izveštaj u što kraćem vremenu.

Finansijska fleksibilnost – možda ćete sredstva upotrebiti da pomognete bolesnima, da kupite opremu ili da obezbedite neke specijalne usluge, i mi ćemo to prihvatiti kao potrebu da se pare prebace iz jednog u drugi budžet** radi kontinuiteta aktivnosti.

Saslušaćemo vas – stojimo vam na raspolaganju ako želite da razgovarate o problemima s kojima se suočavate i očekujemo da nas kontaktirate kada to vama najviše odgovara.

Ovo saopštenje je rađeno u koordinaciji DAFNE i EFC, te pozivamo da ga potpišu svi evropski donatori.

 

* Ovo se ne odnosi na usluge direktno dogovorene između poverenika i davaoca usluge.

**Ako je primenjivo.