Aktivističko nasleđe – priče žena iza konflikta i krize na Zapadnom Balkanu

Projekat „Aktivističko nasleđe-priče žena iza konflikta i krize na Zapadnom Balkanu“ prilika je da čujemo ženska iskustva, zabeležimo neispričane ženske priče i otkrijemo ulogu žena u procesu izgradnje mira u našem regionu. Zajedno sa partnerskom organizacijom, Fondacijom Cure iz Sarajeva, umetnicima i umetnicama, građanima i građankama, aktivistima i aktivistkinjama, kao i istraživačicama, ovoga puta se fokusiramo na Bosnu i Srbiju. Kroz studiju koja će nastati iz svedočanstava aktivistkinja, ostavićemo trajni trag i sećanje na ženske borbe od devedesetih do danas. Priče koje proisteknu iz studije približićemo široj publici kroz strip koji će zajednički razvijati umetnice iz Bosne i Srbije, kao i kroz kratak film u produkciji Befem-a, ali i tematske radio emisije.

Verujemo da će inspirativne priče i povezivanje aktivistkinja omogućiti međugeneracijsku razmenu znanja i nadahnuti i podstaći nove oblike saradnje u regionu. Završni događaj, konferencija, biće mesto susreta predstavnika i predstavnica civilnog društva, kulture i umetnosti, akademske zajednice, medija i politike, i prilika za razmenu uvida kada je reč o mogućnostima za saradnju, veće prisustvo žena u javnom prostoru i dalju normalizaciji odnosa na teritoriji Zapadnog Balkana.

Posebno nas raduje još jedna od aktivnosti na projektu, objavljivanje studije „Život bez kompromisa za umetnost i mir, Jelena Šantić: eseji, beleške, komentari“. Publikacija, kojom obeležavamo 20 godina od smrti Jelene Šantić, predstavlja sintezu intervjua sa našom poznatom balerinom i mirovnom aktivistkinjom, njenih angažovanih tekstova, apela za mir i tekstova vezanih za profesiju, koji su objavljeni u različitim časopisima i knjigama.

Projekat se sprovodi uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju.

Trajanje: februar 2021 – januar 2022.