Digitalno osnaživanje: Unapređenje glasa žena u Srbiji i Crnoj Gori

U saradnji sa Centrom za Ženska Prava iz Crne Gore realizujemo projekat…


Linkuj promenu: Digitalni i kreativni aktivizam na delu

Zamislite svet u kojem mladi lideri koriste umetnost i kulturu ne samo kao…


Angažovani mladi za Srbiju u EU

Naš projekat, pod nazivom "Angažuj se: Osnaživanje mladih u Srbiji za…


FJŠ realizuje novi projekat u ruralnim opštinama sa mladim kreativcima

Ideja iza projekta „Rural Under Construction“ – Creative youth in action je da…


Pokrenuli smo novi kreativni projekat "Ilustrovana demokratija"

Mladi u Srbiji su zainteresovani za politička i društvena dešavanja, ali malo…


Projekat “Budi prijatelj prirodi“

“Budi prijatelj prirodi: Javno zastupanje politika zasnovanih na prirodi i…


Aktivističko nasleđe - priče žena iza konflikta i krize na Zapadnom Balkanu

Projekat "Aktivističko nasleđe-priče žena iza konflikta i krize na Zapadnom…


PROGRAM JAČANJA OTPRONOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Dvanaestomesečni program Resilience+ omogući će nam da razvijemo sopstvene…