PROGRAM JAČANJA OTPRONOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Dvanaestomesečni program Resilience+ omogući će nam da razvijemo sopstvene…


Kreativno ćoše

Samo kroz unapređene kapacitete Fondacije Jelena Šantić je moguće da građanima…