Linkuj promenu: Digitalni i kreativni aktivizam na delu

Zamislite svet u kojem mladi lideri koriste umetnost i kulturu ne samo kao sredstvo izražavanja, već i kao štit za zaštitu ljudskih prava. To je svet koji želimo da stvorimo kroz naš projekat. Cilj nam je osnažiti mlade aktiviste u Srbiji, pružajući im alate i podršku kako bi postali pravi borci za pravdu i jednakost.

Naš projekat je dizajniran da kroz kreativne i inovativne pristupe odgovori na potrebu za dubljim razumevanjem i aktivnijim učešćem mladih ljudi u oblasti ljudskih prava i digitalnog aktivizma. Tokom trajanja programa, 20 polaznika i polaznica iz cele Srbije će imati priliku da pohađaju školu digitalnog aktivizma „LINKuj promenu“. Učiće o ljudskim pravima, kreativnim alatima i digitalnoj bezbednosti.

Glavni ciljevi našeg projekta su:
– Osnažiti mlade kroz edukativni program i finansijsku podršku za njihove inovativne projekte.
– Povećati svest o značaju digitalnog aktivizma i njegovom pozitivnom uticaju na društvo.
– Poboljšati digitalnu bezbednost aktivista kako bi mogli efikasno i bezbedno da sprovode svoje aktivnosti.
– Povećati veštine zagovaranja i javnog govora.

Kao deo programa, 16 aktivista/kinja dobiće grant do 500 funti za realizaciju njihove digitalne kampanje. Uz mentorsku podršku, projekti će postati primer kako kreativnost može da promoviše socijalnu pravdu. Četvoro polaznika/ca škole će imati mogućnost da uče kroz praksu u nekoj od istaknutih organizacija za ljudska prava u Srbiji.

Nagrada „Jelena Šantić“ ustanovljena je u čast Jelene Šantić, poznate balerine, koreografkinje i aktivistkinje koja je značajno doprinela razvoju umetnosti i kulture, kao i promovisala vrednosti ljudskih prava i društvene pravde u Srbiji. Njena posvećenost umetnosti kao sredstvu društvene promene inspirisala je mnoge generacije umetnika i aktivista. I ove godine nagrada će prepoznati izuzetne doprinose u oblasti digitalnog aktivizma i ljudskih prava, podstaći mlade ljude da koriste umetnost i kreativne alate za promovisanje ljudskih prava i socijalne pravde, i ojačati zajednicu aktivista kroz priznavanje njihovih napora i dostignuća

Projekat finansira Britanska ambasada u Beogradu, a sprovodi ga Fondacija Jelena Santić (FJŠ) sa ukupnim budžetom od £75,000 u periodu od aprila 2024. do aprila 2025. godine. Ova inicijativa ima za cilj da, kroz osnaživanje mladih aktivista, doprinese izgradnji pravednijeg i ravnopravnijeg društva u Srbiji.