Digitalno osnaživanje: Unapređenje glasa žena u Srbiji i Crnoj Gori

U saradnji sa Centrom za Ženska Prava iz Crne Gore realizujemo projekat „Digitalno Osnaživanje: Unapređenje Glasa Žena u Srbiji i Crnoj Gori“.

Ovaj projekat je usmeren na jačanju uticaja ženskog digitalnog aktivizma u Srbiji i Crnoj Gori. Kroz istraživanja, različite promotivne akcije, trening o digitalnim kampanja u sklopu kreativne laboratorije za digitalni aktivizam, osam grantova za inicijative i dodelu Nagrade Jelena Santić, projekat ima za cilj da unapredi digitalnu bezbednost i pojača glasove žena digitalnih aktivistkinja u ove dve zemlje, doprinoseći rodnoj ravnopravnosti i uključivanju mladih.
Naš osnovni cilj je da osnažimo i proširimo aktivno uključivanje civilnog društva, posebno žena, u digitalni prostor i promovišemo bezbedno i efikasno korišćenje digitalnih alata za društvenu promenu.

Konkretno, želimo da:

• Pružimo podršku digitalnim aktivistkinjama kroz edukaciju i finansiranje inovativnih projekata.
• Osvestimo širu javnost o značaju ženskog digitalnog aktivizma i njegovom doprinosu društvu.
• Unapredimo digitalnu bezbednost aktivistkinja kako bi mogle bezbedno i efikasno da sprovode svoje aktivnosti.

Ovaj projekat sprovodimo od aprila do decembra 2024. godine.

Šta Radimo?
Istraživanje i Promocija: Sprovođenje istraživanja o uticaju ženskog digitalnog aktivizma i kreiranje publikacije.
Kreativna Laboratorija za Digitalni Aktivizam: Obuka za osam digitalnih aktivistkinja iz Srbije i Crne Gore, fokusirana na unapređenje tehničkih i kreativnih veština.

Grantovi za Digitalne Inicijative: Dodela osam grantova u iznosu od po 200 dolara, za realizaciju digitalnih kampanja.
Nagrada Jelena Santić: Dodela nagrade za izuzetne doprinose u oblasti ženskog digitalnog aktivizma u regionu.
Projekat finansira Balkanski Fond za Demokratiju (BTD) i sprovodi ga Centar za ženska prava (WRC) u saradnji sa Fondacijom Jelena Santić (FJS).