S obzirom da je osnaženo civilno društvo ključna komponenta svakog demokratskog sistema, usmereni smo na povećanje organizacionih kapaciteta organizacija civilnog društva i na njihovo učešće u procesima EU integracije. Građanski aktivizam će se graditi kroz podizanje kapaciteta lokalnih organizacija i regionalnih centara u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti, promociju i finansijsku podršku. Ovaj projekat gradi lokalnu demokratsku kulturu i lokalni društveni kapital kako bi reforme bile korisne kako za EU integracije, tako i za rešavanje najnužnijih potreba lokalnih zajednica. Pored toga, naš projekat pruža finansijsku i stručnu podršku građanima, osiguravajući da budu efektivniji i efikasniji u svom radu.

 

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Grupom 484, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Trajanje: januar 2020 – maj 2023.