U saradnji sa Grupom 484 razvili smo projekat koji za cilj ima postizanje sinergije i dubljeg uticaja na promociju kulturne različitosti i unapređenje interkulturalnog dijaloga, izgradnjom kapaciteta lokalnih zajednica. Ojačaćemo “komšijske kutke“ kao održive tačke za promociju interkulturalnog dijaloga u šest multikulturnih zajednica, koje istovremeno primaju zajednice za migrante. Razvijaćemo različite programe za promociju kulturne raznolikosti, poput interkulturalnih turističkih ponuda koje predstavljaju interkulturalnu baštinu i međusobne veze među etničkim, verskim i kulturnim zajednicama koje žive u prošlosti i sadašnjosti. Takođe ćemo preneti iskustva različitih marginalizovanih društvenih grupa prisutnih u ovim gradovima, kao što su ljudi ugroženi siromaštvom ili ljudi sa invaliditetom, itd.

Projekat ćemo implementirati u tri koraka: 1) osnaživanjem i umrežavanjem ključnih aktera za razvoj interkulturalnog dijaloga i socijalne kohezije, 2) razvijanjem alata za promociju interkulturalnog dijaloga kao izvora socijalne kohezije i lokalnog razvoja i 3) razvoj održivosti interkulturalni dijalog i socijalna kohezija putem kampanje, zagovaranja i jačanja komšijskih uglova.

Projekat se sprovodi uz podršku Evropske unije kroz Civil Society Facility.

Trajanje: januar 2020 – oktobar 2022.