Cilj nam je da se čuju neispričane ženske priče i otkrije uloge žena aktivistkinja u istoriji procesa izgradnje mira na post-jugoslovenskom prostoru. Posebno želimo da doprinesemo boljem razumevanju odnosa između Srbije i Kosova, njihove zajedničke istorije i uticaja društvenih pokreta na procese izgradnje mira i pomirenja iz perspektive žena.

Želimo da nadahnemo mlade iz Srbije i Kosova, posebno mlade žene, da zauzmu proaktivan stav u svojim zajednicama i na regionalnom nivou, kako bi se očuvalo nasleđe ženskog angažmana u ostvarenju građanskih prava, izgradnji mira i odgovornosti prema zajedničkim vrednostima. Nameravamo da okupimo građane i građanke, umetnike i umetniče i aktiviste i aktivistkinje da razgovaraju o solidarnosti i građanskim pravima, zasnovanim na nasleđu i ishodima aktivizma prethodnih i sadašnjih generacija kao ključnih aktera za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.

Projekat se sprovodi kroz nekoliko tipova aktivnosti. Prva je izrada studije koja će osvetliti ulogu žena u izgradnji mira i normalizaciji odnosa između postjugoslovenskih zemalja, a naročito Srbije i Kosova. Na temelju studije, biće razvijen strip koji ovu temu treba da približi široj populaciji građana i građanki, posebno mladih. Takođe, filmom o aktivistima i aktivstkinjama koji su doprineli izgradnji mira želimo da podstaknemo nove generacije aktivistkinja i aktivista da nastave borbu. Konačno, konferencijom, kao završnim događajem na projektu, donosiocima odluka na postjugoslovenskom prostoru želimo da skrenemo pažnju na načine na koji žene, umetnice, političarke, novinarke, aktivistkinje mogu doprineti boljim susedskim odnosima i kvalitetnijem životu građana i građanki ovog podneblja.

 

Projekat se sprovodi uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju.

Trajanje: oktobar 2018 – februar 2020.