Samo kroz unapređene kapacitete Fondacije Jelena Šantić je moguće da građanima približimo ulogu angažovane kulture kao medija za komuniciranje i promociju demokratskih vrednosti. Ovim projektom unapredićemo naše kapacitete za strateško korišćenje društvenih mreža i drugih digitalnih alata i redefinisaćemo sajt fondacije. Onlajn hab Kreativno ćoše namenjen je promociji i upoznavanju sa radom organizacija civilnog društva i neformalnih grupa koje se bave kulturaktivizmom, a koristiće i svim zainteresovanim građanima. Kreativno ćoše predstavlja istovremeno bazu dobrih praksi i resurs znanja o ovoj oblasti u Srbiji, regionu i šire.

 

Projekat se sprovodi uz podršku CRTA-e.

Vreme trajanja: septembar 2019 – februar 2020.