Cilj nam je da proširimo regionalni dijalog sa temom ženskog doprinosa izgradnji mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. Imajući u vidu da su žene marginalizovane u različitim procesima širom regiona, želimo da učinimo vidljivijim doprinos umetnica, kulturnih radnica, aktivistkinja i teoretičarki saradnji u regionu.

Projekat sprovodimo u formi tri panel diskusije: Prištini, Sarajevu i Beogradu u saradnji sa partnerima Centar za istraživanje i rodne studije iz Prištine i Fondacija CURE iz Sarajeva. Sve tri panel diskusije su organizujemo u okviru umetničkih festivala: FEMART u Prištini, PITCHVISE u Sarajevu i BEFEM u Beogradu sa idejom da promovišemo neraskidivu vezu između aktivizma i kulturne prakse. Sa istom namerom, odlučili smo da prvi put dodelimo i  regionalnu nagradu Jeleni Šantić za najhrabrije ženske regionalne inicijative.

 

Projekat se provodi uz podršku Fonda za Zapadni Balkan.

Vreme trajanja: maj 2019 – mart 2020.