Angažovani mladi za Srbiju u EU

Naš projekat, pod nazivom „Angažuj se: Osnaživanje mladih u Srbiji za integraciju u EU“, dinamična je inicijativa usmerena na učešću građana Srbije, posebno mladih u Istočnoj Srbiji, u procesu pristupanja EU. Kroz inovativne pristupe, težimo da odgovorimo na važnu potrebu za boljim razumevanjem i aktivnim angažmanom mladih ljudi u vezi sa koristima i implikacijama koje mogu ostvariti kroz članstvo Srbije u EU.

Naš primarni cilj je da osnažimo i proširimo aktivno uključivanje civilnog društva, posebno mladih, u razumevanje procesa pristupanja Srbije EU i osnovnih vrednosti EU. Konkretno, cilj nam je da:

  1. Ohrabrimo mlade i lokalne organizacije civilnog društva da igraju značajnu ulogu u procesu pristupanja Srbije EU.
  2. Razbijemo zablude i podstaknemo razumevanje koristi pojedinaca od  članstva Srbije u EU.
  3. Unapredimo medijsku pismenost i promovišemo tačne informacije o EU među mladima.

Zaječarska Inicijativa (ZI) sprovodi projekat u saradnji sa Pro.Tok 21, Centrom za Razvoj Lokalnih Medija (CDLM), Centrom za Lokalnu Demokratiju LDA Knjaževac, i Fondacijom Jelena Santić (FJS) u periodu januar 2024 – jun 2027.

Šta radimo u regionu Istočne Srbije?

  1. Kampanje javnog informisanja: Uključivanje mladih kroz kreativan sadržaj, ulične akcije, forume, izložbe i koncerte.
  2. Akcije Zaštite Interesa: Podrška do 10 akcija relevantne za Urbanu Agendu EU.
  3. Osnaživanje mladih: Jačanje kapaciteta formalnih  i neformalnih grupa građana u 23 opštine širom 5 okruga Istočne Srbije, sa direktnim uključivanjem najmanje 22 organizacije.
  4. FJS i ZI će pružiti finansijsku i mentorsku podršku inicijativama formalnih i neformalnih grupa iz Istočne Srbije. Ukupni iznos finansijske podrške je 210.000 EUR.

Projekat finansira Evropska unija i sprovodi ga Zaječarska Inicijativa (ZI) u saradnji sa Pro.Tok 21, Centrom za Razvoj Lokalnih Medija (CDLM), Centrom za Lokalnu Demokratiju LDA Knjaževac, i Fondacijom Jelena Santić (FJS) u periodu januar 2024 – jun 2027.

Za sadržinu ove stranice isključivo je odgovorna FJŠ i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije.