Feminizam: snaga promene

U saradnji sa Befemom, predstavljamo vam kratak film – video zabelešku Feminizam: snaga promene koji je nastao sa željom da se sakupe svedočanstva aktivistkinja koje su proteklih godina, svaka u svojoj profesionalnoj i aktivističkoj ulozi, odlučile da se posvete borbi za solidarnost, toleranciju i mir. 

Šta raditi kada jednakost između muškaraca i žena postoji samo na papiru? Kako se povezujemo međusobno i šta možemo da uradimo da mlađe generacije žive u miru? Kako reagovati kada nam je komšija napadnut, samo zato što nije “odgovarajuće” nacionalnosti? – samo su neka od pitanja na koje odgovaraju naše sagovornice.

Ovaj film je nastao kroz projekat “Priče žena iza konflikta i krize na Zapadnom Balkanu”.

Hvala Balkan Trust for Democracy na podršci.