Feminizam, snaga promene

Pre dve godine, Fondacija Jelena Šantić započela je sa produkcijom promotivnog vizuelnog i video materijala. Koristeći različite kreativne alate poput videa, podcasta, digitalnih ilustracija, online izložbi, cilj nam je da intenzivno promovišemo naš, kao i rad različitih inicijativa, pojedinaca i pojedinki.

U okviru projekta Aktivističko nasleđe – priče žena izvan konflikta i krize na Zapadnom Balkanu, koji realizujemo sa Fondacijom CURE iz Sarajeva, a uz podršku Američke agencije za razvoj (USAID) i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD) ovaj put smo, u saradnji sa našim saradnicama iz feminističkog kolektiva BEFEM, osmislili kratak film Feminizam, snaga promene.  Ilustrovanjem rada uspešnih i istrajnih praksi feministkinja različitih profila i kroz intervjue, prikazali smo i načine na koje građani i građanke mogu da se uključe u dalju borbu za pravednije društvo. Film će biti premijerno pušten na regionalnoj konferenciji Van zone komfora koju FJŠ organizuje 19. i 20. aprila 2022. u Beogradu. Hvala svim učenicama na sjajnom doprinosu ovom filmu!