FJS kao primer dobre prakse

Ponosni smo na tekst koji je objavio Balkan Trust for Democracy o radu Fondacije “Jelena Šantić” tokom 2015. i 2016.godine, gde se spominje naš program “Hrabi iskoraci u novim kulturnim praksama” i nagrada “Jelena Šantić”.