Otvoren konkurs za Nagradu Jelena Šantić. Za hrabri iskorak!

Nagrada «Jelena Šantić» je namenjena onima koji/e su u proteklom dvogodišnjem periodu (2016-2107) svojim kulturnim praksama značajno doprineli/le borbi za ljudskih prava i afirmaciji pojedinca i malih grupa u društvenim promenama. Dodeljuje se za autorsko delo, inicijativu, projekat ili javni događaj.

Kriterijumi prema kojima će se odlučivati:

  • koliki i kakav uticaj projekat/autorsko delo/inicijativa/javni događaj, ima na lokalnu zajednicu, zemlju i/ili međunarodno okruženje
  • da li i na koji način je projekat/autorsko delo/inicijativa/javni događaj umetnički relevantan, inovativan i tematski aktuelan
  • Realizacija projekta/autorskog dela/inicijative/javnog događaja je bila u periodu 2016-2017

Žiri će odabrati po jednog/u nagrađenog/u iz dve kategorije:

  • Pojedinci/ke (autori/ke, aktivisti/kinje, istaživači/ce)
  • organizacija civilnog društva (udruženja građana, fondacije, mediji i stručna udruženja).

Fondacija Jelena Šantić će ove godine dodeliti i novčani podsticaj za dobitnike/ice nagrade kao simbolični podstrek za dalji rad u nagrađenim oblastima u ukupnom iznosu od 40,000.00 RSD.

Vašu prijavu/nominaciju možete popuniti samo putem online prijave do 19.maja 2018. godine u 17h, a ukoliko je potrebno prateću dokumentaciju o potencijalnim laureatima možete dostaviti na adresu: konkurs@fjs.org.rs sa naznakom za Nagradu «Jelena Šantić» do krajnjeg roka konkursa.

Od 2006. godine nagrada se dodeljuje umetničkim i kulturnim inicijativama koje doprinose borbi za slobodu izražavanja i građanska prava. Ovom nagradom se nastavlja podrška aktivističkoj praksi, koju je Jelena Šantić hrabro i prkosno realizovala tokom ’90-tih godina. Više o dosadašnjim dobitnicima možete pogledati ovde.

Nagrada «Jelena Šantić» se realizuje u sradnji sa Grupom 484 i uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy).