In memoriam Aleksandra Vesić (1969-2021)

Svakom danu zajedničkog rada sa Sandrom smo se radovali jer smo znali da će doneti smeh, blagost, ogromno znanje i jasan stav o svakoj temi. Uvek je govorila hrabro i jasno, kada niko nije smeo. Uvek je bila nasmejana i puna entuzijazma, jer sve možemo zajedno promeniti. ❤
Sandra će zauvek biti sa nama kroz sve što smo od nje naučili, kako u životu, tako i u poslu, pre svega kroz vrednosti, snagu i hrabrost koje su je vodile.