Otvoren konkurs „Hrabri iskoraci“!

Fondacija Jelena Šantić, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD) i Delegacije Evrospke unije u Srbiji (DEU), raspisuje konkurs Hrabri iskoraci, namenjen podsticanju društvenih promena kroz korišćenje kreativnih procesa kao mehanizma za razvoj zajednica.

Duboko verujemo da lokalne zajednice imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život, a mi obezbeđujemo sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju lokalne resurse i potencijale kao i da rade na unapređenju kvaliteta života ljudi u zajednicama.

Verujemo da promena dolazi odozdo i da su nosioci promena udruženi građani i građanke koji deluju kao neformalne i formalne lokalne inicijative. Kroz dodelu sredstava i podršku lokalnim inicijativama pomažemo ljudima iz lokalnih zajednica da artikulišu i realizuju svoje autentične lokalne inicijative, zbog toga agende za akciju kreiraju sami udruženi ljudi iz lokalnih zajednica, a ne mi.

Rok za podnošenje projektnih ideja je sreda 12. januar 2022. godine do 17h, putem naše onlajn tekstualne aplikacije ili slanjem video prijave.

Više informacija o konkursu, uslovima i načinima prijave možete naći na ovom LINKU ili preuzmite dokument sa svim informacijama – KONKURS HRABRI ISKORACI 2022.