Priče žena iza konflikta i krize na Zapadnom Balkanu

U saradnji sa Fondacijom CURE iz Sarajeva i istraživačicama Adrianom Zaharijević i Zlatiborkom Popov, započeli smo rad na istraživanju o ulozi žena u mirovnim procesima u okviru projekta Aktivističko nasleđe – priče žena iza konflikta i krize na Zapadnom Balkanu. Cilj istraživanja je da, iz perspektive aktivistkinja različitih generacija iz Srbije i Bosne od 2000. do danas, zabeležimo iskustva i borbe žena koje nisu deo zvanične istorije, a koje svakoga dana čine region u kom živimo boljim i sigurnijim. Saznaćemo da li se i kako promenio fokus aktivizma, kako su žene učile jedne od drugih, šta su najvažnije poruke koje se prenose kroz generacije i kako se, organizovano i individualno, žene suprotstavljaju dominantnim nacionalističkim i patrijarhalnim narativima i praksama.

Istraživanje će pratiti i strip koji će nastati u saradnji ilustratorki iz Bosne i Srbije, a biće  promovisano na završnom događaju, konferenciji, u februaru 2022.