Klara i Rosa: Radio Plac, digitalna platforma Centra za savremenu kulturu i umetnost, Subotica

Subotica se opisuje kao “grad izvučen sa stranica bajke, vrhunsko delo art-nouveau umetnosti” (koju ovde nazivamo secesija), “neotkriveno blago Istočne Evrope”. U isto vreme, to je grad sa specifičnim i aktuelnim problemima koji se nameću između ovih bogato ukrašenih zidova.

Krajem 2019. godine u Gradu polako počinje da se razvija ideja koja bi promovisala kulturu koja spaja razne nacionalnosti koje tu žive kroz savremeni izraz i uključuje široki broj građana. Tako nastaje Udruženje Centar za savremenu kulturu i umetnost koje je formirano sredinom 2020. godine kao krovno udruženje koje okuplja nezavisne umetnike, udruženja i radnike u kulturi u Subotici. 

Kao zajednica u kojoj su od nedavno u službenoj upotrebi čak četiri jezika (srpski, hrvatski, bunjevački i mađarski) nailazimo na čest problem multinacionalnih sredina u kojima se zarad prenaglašenog negovanja tradicije ljudi razdvajaju i žive jedni pored drugih umesto jedni sa drugima. Tako u Subotici imamo mnoštvo nacionalnih kulturnih centara a nijedan otvoren, građanski.

Formiranjem Centra koji naglasak stavlja na savremenu kulturu i promišljanje današnjice, aktivizam, solidarnost, cilj nam je da svi ovi izrazi imaju zajedničko mesto i da komuniciraju jedan sa drugim.

U vreme kada svet staje usled pandemije, ideja za pokretanje online radija kao prostora razmene, istraživanja i povezivanja postaje sve aktuelnija. Od januara 2021. godine Radio Plac (ckplac.org), kao jedinstveni radio zajednice, emituje dvadesetčetvoročasovni program: muziku, autorske emisije i radio forme koje daju glas građanima ili marginalizovanim grupama. To je zvučni prostor koji promoviše demokratizaciju kulture i umetnosti, regionalnu saradnju i eksperiment kao polaznu tačku u radiofonskom izrazu.

Osim muzičkog izbora, sastavljenog isključivo od neobjavljene, amaterske i slobodne muzike, radio je usmeren ka beleženju radiofonskih zapisa svakodnevnog života ljudi u zajednici, kao sredstvo izražavanja zajednice u okviru koje deluje. U tom smislu on razvija amaterizam i podstiče aktivno učešće slušalaca u stvaranju programa. Bez klasičnih radio formi kao što su vesti, vremenska prognoza i reklame.

Nedugo nakon pokretanja, Radio Plac se uključuje u neformalne skupove radio zaljubljenika Radiofonske večeri za koncentrirano uho koji povezuju nezavisne radio stanice iz regiona (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Srbija…) i na kojima se u opuštenoj atmosferi preslušavaju stare ili nove radio forme uz prisustvo gostujućih autora. Povezujemo se i sa regionalnim društvenim centrima: Rojc (Pula, Hrvatska), Zavod Sploh (Ljubljana, Slovenij) i Szabadkikötő (Pečuj, Mađarska).

Radio Plac ima slušaoce u celom svetu. Za pola godine svoga rada imamo  više od 80 zapisa u svojoj produkciji podeljenih po emisijama kao što su: Sa magnetofonskih traka, Nulti sektor, Bosonoga deca, Ženski glasovi, U gostima, Improvizovana muzika Subotice, omladinske emisije na oba jezika (srpsko-hrvatski i mađarski)… Takođe imamo sadržaje koje preuzimamo: Van centra (Srbija), Zapozorje (Hrvatska) a uspostavili smo kontakt i sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, čiji će studenti imati priliku da kreiraju sadržaj za naš radio. Jedan od naših projekata je i regionalna kompilacija Instrumentalne muzike za decu, prva na ovim prostorima. Naša inicijativa takođe ima podršku raznih društveno-odgovorinih firmi u gradu koje su prepoznale našu ideju i odazvale se pozivu da ustupajući usluge iz svojih oblasti budu partneri i podrška u izgradnji nove kulturne prakse. 

Ovaj put formiranja i povezivanja različitih aktera je dugotrajan i zanimljiv, prosvetljujući ali i izazovan. Teško je animirati i aktivirati ljude, uključiti ih u nove i nepoznate procese, ubediti ih da je promena moguća i da smo upravo svi mi nosioci promena.

Verujući da je moguće uključiti predstavnike različitih nacionalnih, jezičkih, generacijskih i drugih društvenih grupa koristeći kulturu i umetnost kao tačku gravitacije nastojimo stvoriti atmosferu u kakvoj želimo da živimo i u kojoj želimo da aktiviramo celu zajednicu. Kroz redefinisanje javnog prostora u tačke okupljanja (Dvorišna galerija – prva galerije na otvorenom u gradu, dešavanja po kvartovima, radio…), i raznim pojedinačnim i zajedničkim programima polako se približavamo našem cilju: pronalaženjem i otvaranjem i fizičkog prostora društvenog centra za sve građane.

ckplac.org, klarairosa.com

Mi znamo da mala grupa kreativnih ljudi može da promeni svet. Zapravo oni su jedini to do sada činili…

Margaret Mead