Ko je vaš S-U-P-E-R junak?

Udruženje romskih studenata osnovano je sa idejom da afirmiše dostignuća “visoke kulture” Roma i sa ciljem da napravi otklon od “cirkuskog imidža Roma”. Negovanje nove vizije i identitete medju Romima nastavljaju kroz projekat Super Umetnost Promoviše Emancipaciju Roma. Projekat „S-super U-umetnost P-proizvodi E-emancipaciju R-Roma“ koji će podržati Fondacija “Jelena Šantić” predstavlja potrebu da se na simboličkoj ravni Romi oslobode pozicije redefinisanjem pojma vrline/moći kroz paradigmu sebe kao superjunaka koje artikulišu romska deca iz naselja „Bangladeš“ kod Novog Sada. Ova paradigma potencira altruistički angažman gde deca činjenjem dobrih dela u javnom prostora menjaju vlastitu percepciju ne/moći.

Uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Fondacija je obezbedila 167,500 RSD za realizaciju aktivnosti Udruženja romskih studenata.